69,17%: rata de promovare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământ (sesiunea 2020) – rezultate consemnate înainte de contestaţii.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat astăzi, 28 iulie, rezultatele înregistrate de candidaţii care au susţinut proba scrisă din cadrul examenului naţional pentru definitivare în învăţământ, sesiunea 2020. Acest lucru a fost posibil ca urmare a eficienţei de care au dat dovadă toţi cei implicaţi în evaluarea lucrărilor şi vine în sprijinul candidaţilor, care au aflat mai repede, dar în interiorul calendarului aprobat, rezultatele obţinute.

Astfel, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, procentul de promovare (medii mai mari sau egale cu 8) este de 69,17%, iar 101 candidaţi au obţinut nota 10. Au fost declaraţi promovaţi, înainte de înregistrarea şi soluţionarea eventualelor contestaţii, 4.176 de candidaţi cu medii între 8 şi 10. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obţină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obţinute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puţin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

În această sesiune, 6.775 de candidaţi au avut dreptul de a susţine proba scrisă din data de 22 iulie. Au fost prezenţi 6.480 de candidaţi (95,65%). Dintre aceştia, 433 de candidaţi s-au retras, iar opt candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Două lucrări au fost anulate în centrele de evaluare. Afişarea primelor rezultate s-a realizat atât la centrele de examen, cât şi online, pe site-ul definitivat.edu.ro.

Contestaţiile se depun conform calendarului aprobat, la centrele de examen sau pot fi transmise on-line sau pe fax, în zilele de 29 iulie, respectiv 30 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afişează la centrele de examen şi pe site-ul anterior menţionat, în data de 4 august 2020.

Persoanele care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică de un an şcolar.

La nivelul judeţului Sibiu, din cei 181 de candidaţi ale căror lucrări au foste evaluate, 115 candidaţi au obţinut certificatul de definitivare în învăţământ.

Două cadre didactice de la specialitatea limba română şi literatura pentru copii, metodica activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar (învăţământ preşcolar în limba română – educator) au obţinut nota 10.

Contestaţiile se depun la sediul centrului de examen (Colegiul Naţional “Octavian Goga” Sibiu) sau pot fi transmise on-line sau pe fax, în zilele de 29 iulie, respectiv 30 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afişează la centrele de examen şi pe site-ul anterior menţionat, în data de 4 august 2020.

Menţionăm că media minima de promovare a examenului de definitivat este 8,00 şi se calculează astfel: (7 x N.S.) + N.I.1 + N.I.2 + N.P. / 10

în care N.S. – nota obţinută la examenul scris;

N.I.1 – nota obţinută la prima inspecţie de specialitate

N.I.2 – nota obţinută la a doua inspecţie de specialitate

N.P. – nota obşinută la evaluarea portofoliului didactic

Inspector şcolar,
prof. Constantin Dincă
Purtător de cuvânt al ISJ Sibiu