La proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, desfăşurată miercuri, 29 iulie, în 6 de centre de examen s-au prezentat 705 candidaţi (90,26%) din cei 781 candidaţi înscrişi.

30 (4,25%) dintre candidaţi s-au retras din motive personale sau medicale, iar 1 candidat a fost eliminat din examen (utilizare smartwach). Candidatul eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu va fi repartizat pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2020-2021.

Nu s-au înregistrat cazuri de candidaţi cu temperatura peste 37,3 grade Celsius.

Subiectele şi baremele de corectare au fost publicate pe site-ul dedidcat, la ora 15:00, de către Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie.

Primele rezultate vor fi afişate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestaţiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul menţionat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină la proba scrisă minimum nota 7 (şapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă, se realizează în şedinţe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele şcolare în intervalul 12 – 14 august.

Purtător de cuvânt al ISJ Sibiu,
Inspector şcolar, prof. Constantin Dincă