Viceprimarul Corina Bokor a fost aleasă să înlocuiască primarul în cazul în care acesta se află în concediu sau în delegație în interes de serviciu.

De asemenea, în această ședință s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sibiu, cele care analizează proiectele de hotărâri propuse pentru fiecare ședință:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului

BOKOR CORINA                                            – preşedinte    

DUMBRAVĂ ALEXANDRU-PETRU                – secretar                    

GHIȘE IONUȚ-CIPRIAN                                 – membru                   

STANCIU CĂTĂLIN-DORIAN-NICOLAE        – membru                   

GUIB WOLFGANG-ALEXANDER                  – membru                   

 

2. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, de agrement şi tineret

MUNTEANU MONICA-ADRIANA       – preşedinte               

GRECU BIANKE-MARION                  – secretar                    

MUREȘAN MARIA-DIANA                  – membru                   

POPA ALEXANDRU                            – membru                   

LERNER HELMUT                              – membru                   

 

3. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

PINTER ZENO-KARL                         – preşedinte    

THEODORU LAURENȚIU                  – secretar                    

BIBU ADRIAN-COSMIN                     – membru                   

FULEA CIPRIAN-GHEORGHE          – membru                   

MEZEI PAUL-CONSTANTIN             – membru                   

 

4. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

DRĂGAN TIBERIU-CORNEL            – preşedinte

APOSTOIU RAUL -ANDREI              – secretar                    

TASLOVANU EMIL-MARIAN             – membru                   

DĂNCILĂ CORINA-SIMONA             – membru                   

KONNERTH SARA                            – membru                   

 

5. Comisia de comerţ şi servicii publice

SĂCELEANU MIRCEA- VICENȚIU    – preşedinte     

VLAȘCU ADRIAN-CASIAN                – secretar                    

KUTTESCH PAUL                              – membru                   

 

Serviciul Comunicare, Relații Externe și Marketing

Primăria Municipiului Sibiu

 

Sursa: Realitatea de Sibiu