Cursul de Pregătire Militară din cadrul Academiei Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, a organizat, joi, 18 aprilie, o manifestare științifică sub forma unei mese rotunde cu tema “Provocări la adresa procesului de pregătire militară din cadrul sistemului de formare iniţială a cadrelor din Armata României”.

Potrivit organizatorilor, manifestarea a avut ca obiectiv identificarea unor modalități de eficientizare a pregătirii militare în cadrul procesului formativ din instituțiile de învățământ ale categoriilor de forțe, stabilirea unor modalităţi comune de acţiune, precum și abordarea aspectelor specifice locului și rolului instructorului militar și al pregătirii militare în instituțiile de învățământ militar.