Consiliul Județean Sibiu organizează licitație cu ofertă în plic închis pentru vânzarea imobilului proprietate privată a județului Sibiu, situat pe DJ 106 D Cisnădie – Cisnădioara. Este vorba despre CJ Sibiu fostul canton de la Cisnădioara.

Consiliul Județean Sibiu organizează licitație cu ofertă în plic închis pentru vânzarea imobilului proprietate privată a Județului Sibiu, situat pe DJ 106 D Cisnădie – Cisnădioara, identificat astfel: teren în suprafață de 2423 mp, cu construcții – canton drumuri, compus din cameră, hol, bucătărie, cămară, bucătărie de vară, două magazii, și anexe în curte înscrise în CF 116774 Sibiu.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la licitație este 24 iulie, ora 9.

Documentele de participare se vor depune la sediul Consiliului Județean Sibiu – Centrul de Informații pentru Cetățeni.
Ofertele se vor deschide la sediul Consiliului Județean Sibiu, în ziua licitației, 24 iulie, ora 12.
Prețul de pornire al licitației este de 231.880 lei fără TVA.
Caietul de sarcini și Regulamentul privind vânzarea imobilului sunt disponibile pe site-ul www.cjsibiu.ro/achiziții, la Serviciul Patrimoniu și Investiții și la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Consiliului Județean Sibiu.

FOTO: radiocluj