Vineri, 5 iulie, Consiliul Local va vota cine va prelua atribuțiile de primar al Sibiului în perioada următoare. Prefectul Sibiului, Adela Muntean, a semnat miercuri ordinul privind constatatrea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului lui Astrid Fodor, fiind declarată incpompatibilă de Agenția Națională de Integritate.

“Având în vedere această situație, potrivit prevederilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, actualizată ‘în caz de vacanță a funcției de primar, atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de Consiliul Local cu votul secret al majorității consilierilor în funcție, cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției, și care va primi o indemnizație lunară unică, egală cu cea a funcției de primar, pe perioada exercitării funcției’. În consecință, în conformitate cu prevederile legale menționale, supunem Consiliului Local al Municipiului Sibiu, spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre anexat, privind exercitarea de către unul dintre viceprimarii Municipiului Sibiu a atribuțiilor conferite de lege primarului, în perioada de vacanță a funcției de primar al Municipiului Sibiu”, se arată într-un raport al Primăriei Sibiu.
Surse spun că noul primar al Sibiului va fi viceprimarul Corina Bokor,  membru al Forumului Democrat German din România, formațiune din care face parte și Astrid Fodor.