Tribunalul Sibiu, Secția Contencios Administrativ a dat astăzi, 19 iulie, câștig de cauză fostului primar Astrid Fodor în bătălia cu Prefectura Sibiului. Judecătorii au anulat ordinul de prefect care a dus la încetarea mandatului de primar înainte de termen și au decis repunerea lui Fodor în funcția de primar.

După vacanța judecătorească, începe un al doilea proces prin care Astrid Fodor solicită instanței anularea ordinului de prefect semnat la începutul lunii iulie de prefectul Adela Muntean.

„Tribunalul Sibiu s-a pronunțat în dosarul nr. 2080/85/2019, în sensul că instanța de judecată a admis cererea formulată de reclamanta Fodor Astrid Cora, în contradictoriu cu pârâţii Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu şi Prefectul Judeţului Sibiu, şi în consecinţă: Suspendă executarea Ordinului nr. 262 emis la data de 03.07.2019 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatatului primarului Municipiului Sibiu, doamna Fodor Astrid Cora, până la soluţionarea în fond a acţiunii în anulare ce formează obiectul dosarului nr. 2075/85/2019, aflat pe rolul Tribunalului Sibiu. Hotărârea Tribunalului Sibiu nu este definitivă, poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare”, transmit reprezentanții Tribunalului Sibiu.

Astrid Fodor spune că a fost decizie corectă bazată pe practica judiciară în spețe similare.