Inspectoratul Școlar Județan Sibiu organizează concurs pentru ocuparea unui post de auditor I.A, post care cere studii superioare, compartiment audit. Concursul va avea loc în data de miercuri, 12 iunie, la ora 13:00, la sediul instituției.

Cererea de înscriere la concurs şi documentele solicitate la înscriere se depun la secretariatul ISJ SIBIU în perioada 3-6 iunie, în intervalul orar 10:00 – 12:00. Rezultatul evaluării dosarelor și afișarea candidaților eligibili – vineri, 7 iunie 2019, ora 12,00.

Eventuale contestații la evaluare dosar se depun la secretariatul IȘJ Sibiu, în data de 10 iunie 2019. Afișarea rezultatului parțial va fi în 11 iunie ora 15:00., iar afișarea rezultatelor concursului va fi după susținerea acestuia, în 12 iunie, de la ora 16:00.

Contestațiile cu privire la rezultatele concursului vor fi depuse în 13 iunie, ora 8:00 – 9:00 la sediul ISJ Sibiu, iar în aceeași zi se vor afișa și rezultatele finale.

Candidatul care va reuși promovarea concursului va fi angajat în data de 14 iunie. Relaţiile suplimentare se obţin de la secretariatul unităţii sau la telefon nr . 0733553835.

Mai jos puteți găsi calendarul și actele necesare pentru înscriere.

Concursul se desfășoară în următoarele etape:

a) 3-6 Iunie 2019 -Depunere dosar concurs

b) 7 Iunie 2019 – Afisarea candidaților eligibili

c) 10 Iunie 2019 – Eventuale contestații

d) 11 Iunie 2019- Afișarea rezultatelor

e) 12 Iunie 2019 – Concurs /scris+interviu/, ora 13,00

f) 12 Iunie 2019 ora 16,00 – Afișarea rezultatelor

g) 13 Iunie 2019 – Eventuale contestații între orele 8,00-9,00 la sediul ISJ Sibiu

h) 13 iunie 2019 – Afișarea rezultatelor finale

i) 14 iunie 2019 – Angajarea candidatului reușit – / Contract individual de muncă, Revisal, Fișa postului/.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

– au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.

– cunosc limba română scris şi vorbit.

– au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.

– au capacitate deplină de exerciţiu.

– au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.

– îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs.

– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni

– vechime minimă în specialitate 5 ani

Concursul constă într-o probă scrisă, un interviu și pe baza unui CV.

Dosarul trebuie să conțină:

– opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar altul la candidat);

– cerere pentru participare la concurs;

– curriculum vitae;

– copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;

– fisa medicală;

– cazier judiciar în original;

– recomandare de la ultimele două locuri de muncă, vizate de conducătorii unităţilor respective dacă e cazul.

– Diplomă de studii superioare

– alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete

Articolul precedentA murit Iosif Kober, cel mai longeviv consilier județean
Articolul următorÎn patru localități din Sibiu se întrerupe furnizarea cu gaze naturale