Au fost publicate în transparență Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura Adopției. Pentru ca modificările apărute în luna martie la legislația adopției să se poată aplica efectiv, Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a pus în dezbatere un proiect prin care vor fi modificate și completate normele metodologice privind adopțiile.

Principalele elemente de noutate reglementate prin actul normativ menționat vizează:
 
• prelungirea valabilității atestatului de la doi ani la 5 ani, cu stabilirea obligației de a verifica anual îndeplinirea condițiilor care au stat la baza eliberării atestatului, în sarcina DGASPC;
• modificarea situațiilor în care planul individualizat de protecție a copilului are ca finalitate adopția în sensul simplificării demersurilor din această etapă prin eliminarea căutării rudelor pe parcursul procedurii de adopție, acest demers fiind realizat la momentul intrării copilului în sistemul de protecție specială;
• introducerea posibilității ca în situații excepționale, managerul de caz să poată stabili adopția ca finalitate a planului individualizat de protecție, anterior împlinirii termenelor prevăzute de lege, dacă poate justifica în mod temeinic că acest demers este în interesul superior al copilului;
• introducerea, pe lângă rudele copilului din cadrul familiei extinse și persoanele alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie pentru o perioadă de minimum 6 luni, în categoria familiilor/persoanelor care au prioritate la adopție a celor care au adoptat frați ai copilului sau care se află în procedură de adopție cu un frate/frați al/ai acestuia, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior;
• introducerea de stimulente financiare care să susțină decizia unei familii de a adopta
Proiectul de act normativ poate fi consultat aici
 
Toate sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: [email protected] , în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 08.04.2021 – 17.04.2021.
Articolul precedentGuvernul alocă 15 milioane de lei în 2021 pentru programul de susținere a producției de usturoi
Articolul următorModificări legislative aduse Codului Muncii în ceea ce privește reducerea temporară a timpului de muncă