Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are, conform legii 407/2006, obligația de a acorda nivel de intervenţie şi prevenţie anual, pentru prevenirea pagubelor şi accidentelor la speciile pentru care vânătoarea este interzisă. Potrivit aceleiași prevederi, nivelul prevenţiei se aprobă până cel târziu pe data de 15 mai a fiecărui an.

În acest context și pentru a îndeplini obligațiile legale, MMAP a elaborat proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru stabilirea nivelului maxim de intervenție și prevenție, în cazul speciei urs brun, pentru anul 2022.

Acest proiect de ordin a fost elaborat având în vedere numeroasele adrese și sesizări ale cetățenilor și instituțiilor de stat sau private, prin care au fost semnalate atacuri și conflicte între carnivore mari și om și luând în calcul necesitatea evitării producerii unor evenimente care să pună în pericol sănătatea și securitatea publică sau să producă diverse pagube.

Numărul maxim al cotelor de prevenție – 140 de exemplare – a fost stabilit în urma recomandării Grupului de lucru pentru conservarea carnivorelor mari din România. Numărul reprezintă jumătate din cota anuală de prevenție acordată înainte de 2016.

Cotele au fost repartizate pe unități administrativ-teritoriale, iar acestea pot fi realizate doar de către gestionarul de fond cinegetic care are contract cu primăria și doar de către personalul tehnic angajat al gestionarului, fiind exclusă posibilitatea realizării acestor cote de către membri, invitați sau alte persoane terțe.

 

La baza de calcul pentru acordarea nivelului de prevenție pentru fiecare UAT au stat pagubele produse și plătite în anii 2020 și 2021, precum și raportul privind conflictele produse realizat în cadrul proiectului LIFE for Bear.

În ceea ce privește nivelul de intervenție, cota a fost stabilită la 80 de exemplare. Din acest număr vor fi scăzute toate intervențiile realizate în baza OUG 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru specia urs brun.

Observațiile persoanelor fizice şi juridice pot fi transmise în termen de 30 de zile la adresele specificate: https://bit.ly/3HLhWbs

Articolul precedentMADR prelungește termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere în Programul TOMATA și elimină obligativitatea depunerii documentelor fiscale pentru accesarea ajutoarelor de minimis
Articolul următorUDMR a depus în Senat un proiect de lege care reglementează identitatea şi sexul copilului la naştere