Școlile din județul Sibiu trebuie să transmită până vineri, 23 noiembrie, solicitările pentru învățământul dual, în anul școlar 2019 – 2020, la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, adresa de e-mail [email protected]

Potrivit prof. Adrian Poplăcean, inspector școlar pentru învățământ tehnic și profesional al IȘJ Sibiu, elevii din învățământul dual beneficiază de susținere financiară acordată de la bugetul de stat prin intermediul Programului național de protecție socială “Bursa profesională”, prin care fiecare elev primește suma de 200 de lei.
Conform Legii educației naționale, art. 12, elevii înscrişi în învăţământul dual pot beneficia de masă şi cazare gratuită în cantinele şi internatele şcolare. Acoperirea cheltuielilor pentru cazarea şi masa acestora se poate asigura din bugetele locale sau de la consiliile judeţene, prin decizii proprii. În cazul elevilor care frecventează învăţământul dual în altă unitate administrativ-teritorială decât cea de domiciliu, decontarea cheltuielilor de transport şi facilităţile de cazare şi masă gratuite prevăzute anterior se acordă, conform prevederilor prezentei legi, indiferent de oferta de educaţie şi formare profesională disponibilă în localitatea de domiciliu.
Învăţământul dual se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are o durată de cel puţin trei ani şi  o pondere semnificativă a pregătirii practice derulate la operatorul economic. În primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la operatorul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului. În al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice, iar în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice.
Pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală de 24 săptămâni, cinci săptămâni în primul an, nouă săptămâni în anul doi şi zece săptămâni în cel de-al treilea an.
“Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare profesională reprezintă o formă de organizare a învățământului profesional, fiind organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică, asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică. Operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei arcordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor. Învățământul dual facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere”, spune prof. Adrian Poplăcean.

Detalii despre învățământul dual se găsesc pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, www.isjsb.ro.

Articolul precedentA crescut numărul de viroze respiratorii în județul Sibiu
Articolul următorElitele Șelimbărului, invitate să colaboreze la Strategia de dezvoltare a localității