Ordonanţa de Urgentă nr. 114/2018 aduce modoficări legislative cu privire la salariul minim brut pe țară în domeniul construcțiilor și  legea zilierilor. În acest context, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu aduc la cunoștință modificarea Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 1116/29.12.2018 a Ordonanţei de Urgentă nr. 114/2018.

De asemenea, prin acestă O.U.G., în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Modificvările sunt următoarele:

  1. Modificarea art. 13 din Legea nr. 52/2011 prin restrângerea activităţilor în care se poate utiliza munca necalificată a zilierilor numai la următoarele domenii de activitate:

–  agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;

–  silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;

–  pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;

  1. 2. Completarea art. 4 din Legea nr. 52/2011 cu alineatele (6) – (8), cu următorul cuprins:

(6) O persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea  universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

(7)  Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.

(8)  Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.

  1. 3. Completarea art. 14, alin. (1) din Legea nr. 52/2011, cu litera i), cu următorul cuprins:
  2. i) nerespectarea de către zilier a prevederilor art. 4 alin. (6) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.
  3. Modificarea art. 14, alin. (3) cu următoarele prevederi:

(3)  Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 

Articolul precedentServicii fiscale la dispoziția contribuabililor
Articolul următorO nouă icoană făcătoare de minuni ajunge la Sibiu