Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu prin Compartimentul de Economie Socială oferă consultanță în ceea ce privește eliberarea atestatului de întreprindere socială, precum şi a mărcii de întreprindere socială de inserţie.

Condițiile privind eliberarea atestatului și a mărcii de întreprindere socială de inserție sunt reglementate de Legea 219/2015 privind economia socială și H.G. nr.585/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015.

Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entitățile în domeniu desfășoară, în principal, activități de interes general precum:

– producerea de bunuri, prestarea de servicii sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia;

– promovarea, cu prioritate, a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, dar și dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate acestora;

– dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile. Categorii de persoane juridice de drept privat care pot fi întreprinderi sociale sau întreprinderi sociale de inserție:

· societățile cooperative de gradul I

· cooperativele de credit

· asociații și fundații

· casele de ajutor reciproc ale salariaților

· casele de ajutor reciproc ale pensionarilor

· societățile agricole

· orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înființare și organizare, cumulativ, definiția și principiile economiei sociale prevazute în prezenta lege. Informații suplimentare despre atestarea întreprinderilor sociale și a întreprinderilor sociale de inserție se pot obține la sediul AJOFM Sibiu, str. Morilor, nr.51 A, tel. 0269/210882 int 114.

Articolul precedent83 de angajatori oferă peste 1.200 de locuri de muncă în Sibiu
Articolul următorDe 1 iunie, la Teatrul Gong, se joacă piesa „Muzicanții din Bremen”