Începând cu 1 ianuarie 2019, va intra în vigoare Legea 268/2018 pentru modificarea legii 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Astfel, plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de şapte ani poate fi dispus numai la familia extinsă, substitutivă sau la asistentul maternal, plasamentul acestuia într-un serviciu de tip rezidenţial fiind interzis.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu desfăşoară o nouă campanie de recrutare de persoane care să fie angajate ca asistenţi maternali profesionişti.
“Se cunoaşte faptul că la nivelul judeţului Sibiu este nevoie de asistenţi maternali şi că există copii în situaţii de risc, care au nevoie de protecţie specială de creştere, îngrijire şi educare, necesare dezvoltaării armonioase”, spune Laura Camelia Vîlsan, directorul DGASPC Sibiu.
Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor primiţi în plasament.

Câteva din condiţiile  pe care trebuie să le îndeplinească persoanele interesate sunt: să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative; prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi; să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utlizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament; să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate; să fie dispusă şi să aibă capacitatea să primească copil/copil în plasament în regim de urgenţă, cu vârsta cuprinsă între 0 şi 7 ani, având in vedere situaţia de risc.
Mai multe informaţii referitoare la condiţiile de atestare ca asistent maternal profesionist pot fi găsite pe site-ul DGASPC Sibiu- www.dasib.ro.

Nu poate fi asistent maternal profesionist: persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu profesia de asistent maternal profesionist; părintele decăzut din drepturile părinteşti sau căruia i-au fost interzise sau limitate drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
persoana care suferă de boli psihice sau boli cronice transmisibile; persoana care are proprii copii daţi în plasament.

Facilităţile financiare acordate pentru creşterea şi îngrijirea copilului în asistenţă maternală sunt:  salariul asistentului maternal (minim pe economie – 2080 lei/lună); spor de 15%  pentru al II- lea copil primit în plasament; spor de 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilităţi; spor de10% pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă; spor de 5 % pentru continuitate; alocaţia lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei;  alocaţia de stat pentru copil: – pentru copilul cu vârsta până la 2 ani sau  până la 3 ani în cazul copilului cu handicap – 200 lei/lună; pentru copilul peste 2 ani – 84 lei/lună; pentru copilul peste 3 ani încadrat în grad de handicap – 168 lei/lună.
Persoanele interesate trebuie să se prezinte la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu (Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2), la Serviciul Management de caz pentru Asistenţă Maternală (tel.0269.23.20.66 int.43) pentru a primi toate informaţiile necesare şi a fi consiliate de specialiştii serviciului.

Articolul precedentBC CSU Sibiu joacă, astăzi, la Timișoara
Articolul următorVIDEO | Aproximativ 2.000 de sibieni, în stradă: “Hai, români, hai cu toţi, să scăpăm ţara de hoţi!”