Direcția Județeană de Statistică (DJS) Sălaj informează, într-un ultim raport, că  salariul ”mediu” nominal brut a fost, în luna decembrie 2019, de 5.465 de lei cu 269 de lei (+5,2 la sută) mai mare decât în luna noiembrie 2019. Potrivit sursei citate, câştigul salarial mediu nominal net, pe total țară, a fost de 3.340 de lei, în creştere față de luna precedentă cu 161 lei (+5,1 la sută). Valoarea cea mai mare a câştigului salarial mediu nominal net s‐a înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice – 7.689 de lei, iar cea mai mică în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte -1.853 de lei. În luna decembrie 2019, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna noiembrie 2019 ca urmare a acordării de premii ocazionale: prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13‐lea salariu, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri – inclusiv bilete de valoare. De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s‐au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari, în funcție de contracte și proiecte, dar şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice. Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net, în luna decembrie 2019, față de luna precedentă au fost înregistrate în următoarele sectoare: intermedieri financiare cu excepția activităților de asigurări şi ale fondurilor de pensii (+25,2 la sută; extracția cărbunelui superior şi inferior (+25,1 la sută); fabricarea produselor de cocserie  şi a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (+24,8 la sută); industria metalurgică (+24,6 la sută); producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat (+22,2 la sută); alte activități extractive (+22,2 la sută); depozitare şi activități auxiliare pentru transporturi (+18,8la sută); colectarea şi epurarea apelor uzate (+17,6 la sută și tranzacții imobiliare (+16,8 la sută).

Scăderile câştigului salarial mediu net față de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna noiembrie 2019 de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare.De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producție ori încasările mai mici, în funcție de contracte ;i proiecte, precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici față de medie în unele activități economice. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net, în luna decembrie 2019, față de luna precedentă au fost înregistrate în următoarele sectoare: activități de editare (‐6,5 la sută); fabricarea produselor din tutun (‐3,2 la sută); fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice (‐2,7 la sută); extracția minereurilor metalifere (‐1,7 la sută); activități de producție cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activități de editare muzicală și activități de difuzare şi transmitere de programe (‐0,8 la sută). În sectorul bugetar, în luna decembrie 2019, s‐au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în sănătate şi asistență socială (+1,1 la sută). Câştigul salarial mediu net a scăzut în învățământ comparativ cu luna precedentă (‐2,6 la sută) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora acadrelor didactice pe perioada vacanței şcolare), respectiv în administrație publică (‐0,1 la sută). Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 13 la sută.

Câştigul vs evoluția prețurilor de consum

Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele prețurilor de consum, în luna decembrie 2019, a fost de 104,7 la sută față de luna precedentă şi de 108,6 la sută față de luna decembrie 2018. De asemenea, față de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 228,1 la sută, cu zece puncte procentuale mai mare față de cel înregistrat în luna noiembrie 2019.

Articolul precedentTânăr din Alba, care lucra ca îngrijitor de animale în Gura Râului, dat dispărut. L-aţi văzut?
Articolul următorMarea Britanie închide granițele pentru muncitorii necalificați și pentru cei care nu vorbesc limba engleză!