UDMR a depus în Senat un proiect de lege care reglementează identitatea şi sexul copilului la naştere. Parlamentarii maghiari argumentează că iniţiativa previne ideologiile care pun în pericol valorile tradiţionale şi familia creştină.

Propunerea legislativă prevede că un copil are dreptul la stabilirea identităţii sale la naştere. De asemenea, sunt introduse două noi alineate în legea 272/2004 care prevăd că „identitatea la naştere este compusă din următoarele elemente: a. numele, b. sexul, c. cetăţenia, d. naţionalitatea, iar „copilul are dreptul la păstrarea identităţii sale stabilită la naştere”.

Totodată, „copilul este înregistrat imediat după naştere şi are de la această dată dreptul la un nume, dreptul la un sex, dreptul de a dobândi o cetăţenie, dreptul de a dobândi o naţionalitate şi, dacă este posibil, de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit, crescut şi educat de aceştia”.

Mai multe alineate introduse prin propunerea legislativă prevăd că: „Sexul copilului este stabilit de către medicul care a asistat sau a constatat naşterea. Sexul copilului nu poate fi altul, decât cel feminin sau cel masculin. Părinţii declară naţionalitatea copilului”.

Proiectul de lege mai propune „derularea sistematică în unităţile şcolare, cel puţin o dată pe semestru, de programe de educaţie pentru viaţă, inclusiv educaţie de sănătate sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor, având opţiunea părinţilor sau a reprezentanţilor legali ai copiilor de a solicita în scris unităţii şcolare scutirea copiilor de la asemenea programe de educaţie”.

În plus, „copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, difuzării prin orice mijloace de conţinuturi privind devierea de la sexul stabilit la naştere sau popularizarea schimbării de sex sau a homosexualităţii, precum şi a oricăror forme de violenţă, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri de muncă, medii sportive, comunitate etc”.

Argumentele inițiatorilor

„În societăţile ţărilor din vestul Europei asistăm în zilele noastre la un asalt al unor ideologii, precum teoria genului, ce pun în pericol valorile tradiţionale, bazate pe creştinism, şi însuşi nucleul de bază al societăţii, familia creştină. În condiţiile accesului lărgit la informaţii prin intermediul internetului, al reţelelor sociale, facilitat de revoluţia digitală din ultimul deceniu, considerăm că, copiii constituie categoria cea mai vulnerabilă la influenţele acestor noi ideologii”, argumentează iniţiatorii în expunerea de motive propunerii legislative.

„Statul, prin autorităţile şi instituţiile sale, are o responsabilitate sporită în diminuarea acestei vulnerabilităţi stipulată în Constituţia României care la Articolul 49 prevede: «Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi asistenţă în realizarea drepturilor lor». În viziunea noastră vulnerabilitatea amintită poate fi diminuată cu ajutorul legislaţiei prin definirea cât mai exactă a identităţii copiilor la naştere şi asigurarea păstrării acestei identităţi până la împlinirea vârstei de 18 ani şi dobândirea capacităţii depline de exerciţiu”, mai susţin deputaţii UDMR Zoltan Zakarias şi Jozsfe Kulcsar-Terza care sunt printre iniţiatorii proiectului de lege.

Ei mai spus că prin această iniţiativă legislativă propun intervenţia asupra Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în sensul stabilirii cu exactitate a elementelor constitutive ale identităţii copiilor la naştere, elemente înscrise în actul de naştere al copilului conform Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cât şi „garantarea dreptului de a păstra toate elementele acestei identităţi prin protejarea copilului de influenţele propagandei nefaste”.

„Considerăm totodată că, responsabilitatea educaţiei sexuale a copiilor le revine în primul rând părinţilor. De aceea în şcoli sprijinim educaţia de sănătate sexuală pentru copii în cadrul programelor de educaţie pentru viaţă, în primul rând în vederea prevenirii contractării bolilor cu transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor, părinţii fiind îndreptăţiţi să decidă asupra participării copiilor lor la această educaţie. Dorim să subliniem faptul că prin intervenţia noastră legislativă nu afectăm dreptul persoannei adulte de a dispune de ea însăşi şi nici libertatea gândirii şi a opiniilor, acestea fiind drepturi şi libertăţi fundamentale”, mai indică iniţiatorii în expunerea de motive a propunerii de lege.

Sursa: Realitatea Din UDMR

Articolul precedentOrdinul care stabilește nivelul maxim de intervenție și prevenție în cazul speciei urs brun a fost lansat în consultare publică
Articolul următorMinistrul Vîlceanu îi arată cu degetul pe Rafila și Budăi: Au cea mai slabă absorbție a fndurilor europene