În perioada 08 – 12 aprilie, în județul Sibiu se desfășoară un exercițiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, organizat și condus de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Exercițiul se desfășoară sub formă de aplicație metodică, în baza unui scenariu semi-fictiv, potrivit căruia evenimentele și situațiile elaborate pentru diferite situații de criză ipotetice escaladează gradual până la crearea premiselor pentru declararea stării de mobilizare parțială a Forțelor Sistemului Național de Apărare și a economiei naționale, ca urmare a iminenței unor amenințări grave care pot afecta suveranitatea, independența și unitatea statului, integritatea teritorială și democrația constituțională.

Pe timpul exercițiului, instituțiile, autoritățile administrației publice și operatorii economici din județul Sibiu cu responsabilități în susținerea efortului de apărare și în îndeplinirea funcțiilor de sprijin pentru înlăturarea urmărilor acțiunilor simulate specifice stărilor excepționale, desfășoară activități practic-aplicative pentru punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, Bugetului de stat pentru război, a măsurilor specifice Sistemului de priorități și alocare a resurselor pentru apărare, Planului de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public, precum și a măsurilor pentru asigurarea forței de muncă necesară pe timpul stării de mobilizare și pe timpul stării de război, prin mobilizarea la locul de muncă a persoanelor cu obligații militare și prin chemarea persoanelor apte de muncă la prestări de servicii în interes public.

Scopul exercițiului de mobilizare constă în verificarea/evaluarea stadiului de realizare a măsurilor și acțiunilor care se desfășoară în vederea creării condițiilor necesare pentru punerea în aplicare a planului de mobilizare, precum și a modului în care sunt îndeplinite obligațiile ce revin instituțiilor, celorlalte autorități ale administrației publice și operatorilor economici, pe linia pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare.

Comisia de verificare a exercițiului este formată din echipe de observare-evaluare a activităților, care au în compunere reprezentanți ai Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, precum și din cadrul componentelor sistemului national de apărare (Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale) și ai ministerelor de resort (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor) care au în subordine, sub autoritate sau în coordonare, după caz, instituțiile publice și operatorii economici verificați.

Obiectivele exercițiului vizează evaluarea posibilităților unor instituții publice și operatori economici de a asigura, în caz de mobilizare sau război, produse și servicii specifice domeniului lor de activitate, continuitatea activităților economico-sociale, precum și identificarea unor operatori economici potențiali furnizori de produse și servicii pentru apărare.

Articolul precedentStudenții, față în față cu angajatorii, la Facultatea de Inginerie
Articolul următorDigitaliada a ajuns la Racovița